ฉันเคยรักเธอ

Nov 22, 2021 · by DS1

เพลงนี้เน้นอารมณ์ผมเอง
คิดถึงอุ้ย
เลยเพ้อถึง
จนกลายเป็นเพลง

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from