ชนก

Nov 23, 2021 · by Homeless's Remember

“ชนก” คือชื่อของ ผู้หญิงที่ทำให้เกิดเพลงนี้ขึ้น ด้วยการจากลา และความเสียใจต่างๆ ดั่งเนื้อหาในเพลง

Scroll to Top