ชยางกูร21 祝好运

Dec 10, 2020 · by โอเลี้ยง

การบอกเล่า เรื่องราวที่เคยผ่านมาที่ทนกับความรักทนกับความหลง จนมาถึงวันที่เข้มแข็ง วันที่พร้อมจะปล่อยเขาให้ไปเจอ คนที่ดีกว่า โดยเราจะต้องเสียใจให้น้อยที่สุด

Scroll to Top