ชื่ออะไรครับ [สวัสดีเนื้อกลอย]

Dec 19, 2020 · by มะหมา โฟล์คซอง

เจอะ ‘กานดา’ แค่เวลาไม่นาน
แอบมอง ‘นงคราญ’ แม่ ‘ตาหวาน’ แก้มก็ใส
‘นงเยาว์’ ยามยิ้มซุกซนโดนใจ
หลง ‘ทรามวัย’ แม่ ‘ร้อยชั่ง’ ‘ทรามเชย’

Scroll to Top