ช่วยที

Jul 30, 2020 · by นามาเอะ ซัง

เพลงนี้แต่งขึ้นมาในอารมณ์และความรู้สึกช่วงหนึ่ง ความรู้สึกที่คิดถึงใครสักคนมากๆ แต่ไม่สามารถจะพูดออกไปได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

Scroll to Top