ดวงดาว

Jun 15, 2018 · by The Mao

มเชื่อนะว่าทุกคนมีดวงดาวเป็นของตัวเอง…ซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น เพลงนี้ก็เลยเกิดขึ้นมา

Scroll to Top