ดาวตก

Oct 24, 2023 · by Odajji

Lyrics&Melody by วุฒิโชติ จันทวิชชประภา
Synth&Keyboard by วุฒิโชติ จันทวิชชประภา
Bass by วุฒิโชติ จันทวิชชประภา
Drum by วุฒิโชติ จันทวิชชประภา
Mix&Mastering by วุฒิโชติ จันทวิชชประภา
Artwork by ทรงเดช จันทร์ศรี

Contract – 0855479610(โอ๊ต)

Scroll to Top