ดาว

Mar 4, 2021 · by Vintaya

ท่ามกลางหมู่ดาว ฉันมีแต่เธอ
ได้โปรดกลับมาได้ไหม
ที่ตรงนี้ไม่มีใคร ใจดวงนี้ไม่มีใคร
แค่เธอ เธอเท่านั้น

Scroll to Top