ตรงนี้

Jan 19, 2021 · by The Unholy

การลาจากแต่เรายังอยู่ที่เดิม อยู่ตรงนี้คอยดูและก็รู้ว่าเธอไม่หาย เหมือนกับการมูฟออนที่ยังเป็นวงกลมอยู่

Scroll to Top