ตัดสินใจไม่ได้ (Stay or go)

Dec 11, 2020 · by CANT DECIDE

เป็นเพลงแรกที่ผม โน่ (คุณานนต์ กุลบุตรดี) แต่งร่วมกับ ภัท (ภัท เหล็กดำรง) ตั้งแต่ตอนที่รู้จักกันแรก ๆ ครั้งแรกผมตั้งใจจะแต่งเพื่อให้ภัทเป็นต้นฉบับ และมีเพลงเป็นของตัวเอง แต่พอผมได้ทราบเรื่องประกาศรับสมัครศิลปินของค่าย ๆ หนึ่ง ผมจึงรีบผลิตเพลงนี้ออกมาในรูปแบบของวงผมในนาม CANT DECIDE ตามจริง ๆ แล้วเราตั้งใจจะทำวงแนว Pop Punk แต่ด้วยเพลงตัดสินใจไม่ได้ เป็นเพลงช้า เราจึงทำให้เพลงนี้เป็น Pop Rock
ปัจจุบันผมศึกษาอยู่ที่ มทร.พระนคร ร่วมกับภัท แต่ไม่ได้อยู่วงเดียวกัน ส่วนสมาชิกในวงผม ประกอบไปด้วย เชิด – กีตาร์
ไท้ร์ – กลอง
เอฟ – เบส
และโน่- ร้องนำ

วงเรายังมีปัญหาเรื่องการ mix และ master ที่ยังไม่ดีพอ จึงอยากได้ค่ายหรือสังกัดที่สามารถช่วยเหลือและผลักดันเราไปสู่ขีดที่กลายเป็นศิลปินที่มีผลงานที่ดี และทำให้พวกเราทำตามความฝันได้จนสำเร็จ

Scroll to Top