ตื่นสาย

Sep 5, 2017 · by Dust

เกี่ยวกับความฝันของคนธรรมดาคนนึง
ที่ทำให้คนที่ชอบมารักกันในโลกความจริงไม่ได้
เลยทำได้แค่ฝันดี จนไม่อยากตื่น

Scroll to Top