ตื่นไม่ดี (quarantino)

Aug 5, 2020 · by Juno

การนอนไม่หลับช่วงโควิด-19
ทุกครั้งต่อให้พยายามยังไงก็นอนไม่หลับ รู้สึกไม่อยากตื่น อยากนอนให้หลับซักที

Scroll to Top