ต่อให้ในฝันเธอยังไม่รักฉันเลย

Jul 23, 2021 · by ChanChanya

Title : ต่อให้ในฝันเธอยังไม่รักฉันเลย
Artist : ChanChanya
Release Date : 12 June 2021
IG: chan_chanya
——————————————————————
Producer : Pongsatorn Jennuntakajorn
Lyrics: Sutthimon Ora, ChanChanya
Melody : Sutthimon Ora
Arranged : Pongsatorn Jennuntakajorn
Vocals Director: Sutthimon Ora
Mixed, Edited & Mastered : Pongsatorn Jennuntakajorn
Drums Programming : Pongsatorn Jennuntakajorn
Keys : Pongsatorn Jennuntakajorn
Guitar Recorded: Jittawin Sangduan

Scroll to Top