ต้องห้าม

Oct 1, 2019 · by Ara Ae (เอร่า เอ๋)

เป็นเพลงแนวป้อปร็อค เนื้อหาของเพลงคือความรักต้องห้าม การไปรักคนที่มีเจ้าของแล้ว แต่ต้องห้ามใจตัวเองไม่ให้ทำผิด แนวเพลงสื่อถึงการรักบนความถูกต้อง ความรักที่ดีที่งดงาม ไม่ควรต้องทำร้ายใคร ที่ไม่ได้ทำอะไรผิด

Scroll to Top