ถ้าเธอตะไปกับเขา

Jun 6, 2020 · by Richie Thitipat

ถ้าเธอจะไปกับเขาอยู่แล้ว อย่ากลับมาพูดอะไรให้เสียใจมากกว่านี้อีกเลย…
เพลง Pop R&B “ถ้าเธอจะไปกับเขา”
เล่าถึงเรื่องความรักที่ผิดหวังเพราะคนที่รั้งความสัมพันธ์ไว้ทั้งๆที่ไม่มีใจ และพร้อมจะไปจากเราเพราะเขาคนอื่นอยู่ดี

Scroll to Top