ถ้าไม่มีเธอ

Dec 10, 2020 · by 22.6

เพลงที่แต่งให้เพื่อนที่อกหักจากแฟน สื่อถึงความรู้สึกเวลาที่เราไม่มีคนที่เรารักอีกแล้ว

Scroll to Top