ทนอยู่

Feb 12, 2024 · by Achira Achi

เป็นเพลงที่เขียนจากชีวิตจริงของเพื่อนที่รู้จักค่ะ

Scroll to Top