ทฤษฎีเพลงของเธอ (your songs)

Dec 11, 2020 · by TExpU (The Experiment of The Undertaker.)

เขียนจากเรื่องราวความรักของคนที่รู้จัก ที่มักชอบส่งเพลงให้กัน แทนความรู้สึกและคำพูดลมปาก ที่ไม่ง่ายเลยที่จะบอกออกไป จึงตั้งทฤษฎีเพลงของเธอขึ้นมาเพื่อสื่อความรู้สึกนั้นออกไป โดยที่ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำถึงความชัดเจนในความสัมพันธ์
ดนตรีอัดง่าย ด้วยไมค์โทรศัพท์ อัดเครื่องดนตรีและคิดเองทั้งหมด ดดยได้แรงบันดาลใจมาจาก เพลงที่มี ชื่อว่า when i’m 64ของ The Beatles ดนตรีจะมีความเป็นเครื่องเป่า และความย้อนยุค และคลาสสิค เป็นเสนห์ของเพลง

Scroll to Top