ทักกันไปกันมา

Dec 23, 2023 · by TWO PRINCES

เป็นเพลงแรกที่ทำเลยครับ
ทิศทางอาจจะยังไม่แน่นอน เราต้องการโปรดิวเซอร์ ค่ายเพลง และ music production เพื่อกำหนดทิศทางอย่างชัดเจน และแข็งแรง
ให้กับ TWO PRINCES และ BOXX MUSIC

Scroll to Top