ที่เดิม(แต่ไม่ทีเธอ)

Dec 24, 2020 · by เอิร์น

เรายังอยที่เดิม ในความรู้สึกเดิมๆ แต่เมื่อก่อนมันเคยมีเขา ยังรอแต่เขาไม่ไปไหน แต่ ณ ตอนนี้มันไม่มีเขาอยู่แล้ว

Scroll to Top