ที่เธอบอกว่า…รัก

Nov 23, 2019 · by OME NONAME

เพลง อิเล็กทรอนิกส์ผสมฟิวเจอร์เบสที่ต้องการสื่อที่ความผิดหวัง การหลอกลวง การโกหกจากคำสั้นๆที่เรียกว่า\\\”รัก\\\”

Scroll to Top