ทุกช่วงเวลา

Apr 8, 2019 · by The White Hair Cut

เป็นเพลงแนว Indie Pop พูดถึงคน ๆ หนึ่งที่ต้องการใครสักคนมาหยุดความเหงาที่มีให้จางหายไป ทุกช่วงเวลา

The White Hair Cut หรือ ฮิว พัชรพล วงศาโรจน์ อายุ 18 ปี
ทำเพลงในชื่อ “เดอะไวท์แฮร์คัท” ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาดนตรีและธุรกิจบันเทิง

ผลงานอื่นๆ

Scroll to Top