นกใช่ป่ะ(miss)

Dec 11, 2020 · by Garret Weather

เพลงที่ถูกแต่ขึ้น จากคำพูดง้ายๆ คำที่เด็กรุ่นใหม่นิยมพูดกัน “นก” ความหมาย ที่เข้าใจกัน คือ อดหรือหลุดมือ นำเสอน ออกมาในรูปของแนวเพลงที่เราชอบ ผสม เสียงต่างๆ นั่นคือเรื่องสนุก เราตื่นเต้นทุกครั้งที่บางอย่างเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจ เราชอบจริงๆที่จะเก็บมันไว้
ในเพลงนี้มีหลายสิ่งที่เกิดขึ้น จากความบังเอิญและถูกนำเข้าไป เพียงเพราะว่าเราชอบมัน

Scroll to Top