นอน

Oct 26, 2019 · by Uzi2

เพลงนี้ทำในโทรสัพทั้งหมด ไม่มีห้องอัดไม่มีไมค์
ทำคนเดียว ไม่คิดอะไรมากมาย ขอแค่คำติชมก็พอละคับ เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาตัวเอง ขอบคุณคับ

Scroll to Top