นะโปรด

Dec 21, 2020 · by Hamai

โปรดเคียงข้างกัน ไม่ใช่ประโยคขอร้องเธอ เพียงแต่เป็นความคาดหวังของตัวเราที่มีต่อเธอ แต่ถึงจะเป็นเช่นไร ยังไงก็จะอยู่ข้างเธออยู่ดี แต่โปรดนะเธอ โปรดตอบรับทีกานดา
?

Scroll to Top