นาฬิกาของความรู้สึก

Feb 10, 2024 · by GuyDays

เพลงนี้พูดถึงการตกอยู่ในความรู้สึกกับคนเดิมซ้ำๆ แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่มันก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

Scroll to Top