นิ่ง(มันใจร้ายเกินไป)

Jan 17, 2022 · by Juize

ได้โปรดอย่างนิ่งอย่างนี้ มันใจร้ายเกินไป
แค่เธอหันมอง ก็ลอยไปไกลแสนไกล

Scroll to Top