นึกถึง

Jul 4, 2017 · by จรัญ ดอนชะเอม

เพลงพยายามพูดถึงสองคำ คำว่า คิดถึง กับ นึกถึง สองคำนี้มีความหมายคล้ายกัน แต่ต่างความรู้สึก
คำว่า คิดถึง มันมีความรู้สึกซ่อนอยู่
คำว่า นึกถึง มันไม่มีอะไรเลย #เธอคงแค่นึกถึงเรา

Scroll to Top