น้อนไม่พร้อม(แต่พี่พร้อม)

Dec 13, 2020 · by GUYS

อยากให้เขาเปิดใจ แต่เขาไม่กล้าเปิด เพราะเขากลัวเจ็บอีก เขาบอกเขาเจ็บมาเยอะแล้ว ขอเวลาอีกนานเลย ครับ .-.

Scroll to Top