บทนี้ยังไม่ผ่านนะ

Mar 11, 2023 · by MingSu

เกี่ยวกับการที่ทุกครั้งที่ต้องเลิกรากับใครต้องมีบทพูดเดิมๆ
เกิดขึ้นซ้ำๆในทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาและผ่านไปจนอยาก
จะฟังคำพูดในตอนบอกเลิกใหม่บ้าง

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from