บทเพลงสุดขอบฟ้า

Oct 25, 2022 · by Head Crusher

ผมได้แต่งเพลงที่ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกของผมในฐานะนักดนตรี สิ่งที่เราปราถนา คนที่เราอยากจะเป็น ออกมาเป็นเพลงนี้ “บทเพลงสุดขอบฟ้า”

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from