บอกก่อน

Sep 20, 2021 · by l a l i n.

เป็นเพลงแทนความรู้สึกของคนที่ไม่กล้าบอกคนที่แอบชอบให้รู้ เลยอยากให้เขาบอกมาก่อนที่เราจะพูดความรู้สึกออกไป

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from