บอกใจ…อีกไม่นาน (all night long)

Dec 15, 2020 · by MYTH JANE

ตอนกลางคืนนั้น เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะคิดถึงใครซักคน
ตอนกลางคืนนั้น เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะเสียใจเรื่องเดิมๆ
แต่ในตอนกลางคืนนั้น ก็เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะทำใจให้ก้าวต่อไปเช่นกัน

Scroll to Top