บอกได้ไหม

Jun 10, 2018 · by PALMNOMSOD

เนื้อเพลงพูดถึงความสับสนของคนๆหนึ่งที่ทำทุกอย่างเพื่อคนๆหนึ่งแต่เขากับบอกว่า เราไม่ได้รักกัน

Scroll to Top