ประโยคสุดท้าย

Aug 24, 2019 · by 11PERSONs

การที่ใครสักคนนึงกำลังจะออกไปจากชีวิตเรา มันไม่ง่ายเลย
ไม่ง่ายจริงๆที่จะทำใจยอมรับความเป็นจริง
เอาจริงๆ สิ่งที่ทำได้ในขณะนั้นก็คือ อย่าไปได้ไหม…
ขออะไรสักอย่างก่อนไปได้ไหม แค่จะขอว่า…
ช่วยกลับมารักกันอีกสักครั้งได้ไหม หลอกว่ายังรักก็ได้
ขอแค่ประวิงเวลา ให้มันเจ็บน้อยลง ก็แค่นั้นเอง.

Scroll to Top