ปล่อยให้เหงาตาย

Jul 19, 2023 · by ครู ไกลปืนเที่ยง

เนื้อหาของเพลง ก็จะเกี่ยวกับคนที่คบกันอยู่ ยังรักกันอยู่ดีๆแต่ไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรที่อีกฝ่ายตีตัวออกห่าง โดยที่อีกฝ่ายไม่ได้รู้ตัวมาก่อน

Leave a Reply

Scroll to Top