ปากกา

Jul 27, 2021 · by Buow

จุดเริ่มต้นของเพลงนี้คือนั่งตั้งโจทย์แต่งเพลงเล่นๆกับเพื่อน แล้วก็ได้หัวข้อมาว่า “ปากกา” ครับ

Scroll to Top