ผู้ให้กำเนิด

Dec 14, 2020 · by Firstt TS9

ร็อคเพื่อชีวิต เป็นเพลงที่เสียดสีสังคม ในครอบครัวที่ยังไม่พร้อม ที่ทำให้เด็กได้เกิดในสภาพที่กำพร้าพ่อแม่ จึงทำให้เด็กตั้งคำถามขึ้น

“ผู้ให้กำเนิดทำไมไม่รับผิดชอบ ผู้ให้กำเนิดทำไมได้ทิ้งกัน ผู้ให้กำเนิดทำไมไม่ป้องกัน มึงให้กำเนิดทำไม? “

Scroll to Top