ฝนเที่ยงคืน MIDNIGHT RAIN

Oct 15, 2018 · by Falling Apple

คนรักที่จากไป แม้ร่าวจะหาย แต่ใจยังสื่อถึงเธอเสมอ ผ่านสายฝนยามเที่ยงคืน
“”หากฝนโปรยปรายคือเธอร้องไห้ ไม่ต้องเสียใจ เพราะฉันจะตามเธอไป…”

Scroll to Top