พยายาม

Sep 18, 2017 · by บาส

เล่าถึงความพยายามที่ ไม่ว่าจะเหนื่อยเท่าไหรก็จะไม่ยอมแพ้

เสียงร้องผมอาจไม่ดีเท่าไหร่
ผมชอบในการแต่งเพลงมากกว่า

Scroll to Top