ฟังใจ (Fung Jai)

Dec 22, 2016 · by The Mellowdy Band

บางครั้ง…ถ้าเราเปลี่ยนจากการใช้สมองคิด ตัดสินใจ ลองฟังเสียงของหัวใจตัวเองดู คุณอาจรู้สึกถึง “อิสระ” ที่ไม่เคยได้รับจากที่ใดมาก่อน 🙂

Scroll to Top