ภาพติดตา

Aug 1, 2021 · by LOFTTOWN

เมื่อภาพยังติดตา อยู่ตลอดเวลา ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะลบภาพเหล่านั้นออกไปได้ ถึงจะเป็นกาลเวลาก็ตาม

Scroll to Top