ภาพ (Memory)

Dec 22, 2020 · by Memphis

เพลงนี้เขียนในช่วงที่ผมลืมคนๆหนึ่งไม่ได้และผมชอบคิดถึงภาพที่เวลาผอยู่กับเขาผมเลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาและในpartของดนตรีมีการarrangeให้มีฟีลความคิดถึงเพื่อให้เสริมตัวเนื้อเพลงเเละมีการใช้ท่อนโซโล่กีต้าร์เพื่อเพิ่มความู้สึกของเพลง

Scroll to Top