มนุษย์ล่องหน

Jun 6, 2021 · by The Max

“เป็นแค่เพียงคนนอกสายตา ที่ไม่มีตัวตน เป็นแค่เพียงมนุษย์ล่องหน”

Scroll to Top