มองเห็นเธอด้วยตาเปล่า

Dec 12, 2020 · by The Gambler

เพลงนี้เป็นเพียงเพลงร็อคธรรมดาๆที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบอกเล่าความรู้สึกในใจที่มีต่อคนๆนึง โดยเปรียบเทียบคนๆนั้นเป็นอะไรสักอย่างที่อยู่สูงมาก และเราเพียงหวังว่าคนๆนั้นจะไม่ลอยสูงขึ้นไปอีกจนอยู่ในระดับที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

Scroll to Top