มีกันตลอดไป

Nov 27, 2023 · by ครู ไกลปืนเที่ยง

เนื้อหาขอวเพลงเกี่ยวกับความรักคนที่รักกัน ซึ่งอยากฝากชีวิตที่เหลืออยู่ ให้ได้อยู่ด้วยกันจนถึงวันสุดท้าย

Scroll to Top