มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

Dec 15, 2020 · by Dust Dream

“มีเนื้อหาไม่เหมาะสม” พูดถึงความน้อยใจในตัวเอง ที่ตัวเราไม่เหมาะสมกับใครเลย เพราะเราดันไม่มีสิ่งที่เขาต้องการ หรือนิสัยเรามันไม่ดีเอาเสียเลย ถึงแม้ว่าเราจะมีหัวใจพร้อมเพื่อที่จะรักเธอก็ตาม
เพลงนี้ได้นักร้องแร็พมากฝีมือมาร่วมงานอย่าง “PATH DIZ” มาเติมเต็มสีสันของเพลง

Scroll to Top