ยอมฉันยอม(Defeat)

Dec 14, 2020 · by Rose village

เพลงช้าฟังง่าย ความหมายตรงๆ
สำหรับคนที่ผิดไป แต่อยากได้เธอกลับมา

***เหมาะสำหรับคนแย่ๆที่อยากแก้ตัวและทุกๆคน

Scroll to Top