ยอมรับสักที

Oct 16, 2021 · by Chatchai KM

เนื้อหาเพลงอาจจะเศร้าแต่ดนตรีไม่ช้ามากนักใจความเพลงก็เหมือนคนคนหนึ่งที่จะจากไปแต่อีกคนพยายามจะไม่ให้ไปและจะทำให้เขากลับมาให้ได้โดยที่ตัวเองไม่ยอมรับความจริงสักที

Scroll to Top