ยอมแล้ว

Jul 24, 2021 · by PACHARA

เพลง ยอมแล้ว ผมแต่งมาเพื่อพูดถึงคนๆหนึ่งที่รู้ถึงได้ถึงการไม่มีตัวตนในชีวิตของอีกคน ชีวิตคู่ที่คอยพยายามอยู่ฝ่ายเดียว จนต้อง “ยอมแล้ว” ยอมที่จะถอยออกมาจากตรงนั้น

Scroll to Top